Introduktionsutbildning/handledarkurs som vi höll på Stadshotellet i Västervik.

Introduktionsutbildning/handledarutbildning i Västervik

För att få övningsköra privat måste du, utöver att ha ett giltigt körkortstillstånd, även ha gått Introduktionsutbildningen, även kallad Handledarkurs. Både du som ska ta körkort och din handledare måste ha gått kursen på körskolan (det är därför som kurser ofta kallas för handledarkurs).

För att få gå kursen måste eleven vara 15 år och 9 månader.
Ni behöver inte gå kursen samtidigt/tillsammans på körskolan .

Vi på City Trafikskola (körskolan) Västervik har denna kurs två gånger i månaden.
Varannan gång på lördagar kl 13.00-16.30 och varannan gång onsdagar kl 16.30-20.00.

Kursen består av 3 x 60 min pass, med 10 minuter rast mellan varje pass.

Introduktionsutbildningens i Västervik syfte

Introduktionsutbildningen i Västervik ska med nollvisionen som grund, ge blivande handledare och elev vägledning inför den privata övningskörningen. Den ska därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten och miljön, såväl under som körkortsutbildningen.

Efter utbildningen ska blivande handledare och elev ha fått information och känna till:
– Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning.
– Planering och strukturering av övningskörning.
– För trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer
.

Efter genomgången introduktionsutbildning är den giltig i 5 år.

OBSERVERA: Boka och betala för varje person som skall gå introduktionsutbildningen i Västervik! T.ex. är ni två stycken som ska gå kursen bokar ni och betalar för två platser.

Kursen genomförs vanligtvis på City Trafikskola Västervik (körskolan), på Stationsgatan 4 i Västervik. Men blir vi en större grupp så hålls introduktionsutbildningen på Stadshotellet i Västervik. I så fall, meddelar vi er via sms, mejl eller telefon, dagarna innan.

Rulla till toppen